Κατηγορία: Αρχιτεκτονική

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 
Η Ευρωπαϊκή πόλη στη διαδρομή του χρόνου

1η έκδοση
ISBN: 978-618-81537-9-0
Κωδικός στον Εύδοξο: 94703093
Χαρακτηριστικά: 17x24 εκ., σκληρό εξώφυλλο, σελ. 358
Έτος έκδοσης: 2020
Λιανική τιμή: €32
Διάθεση: Εταιρεία  Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Πολυτεχνειούπολη
Τ: 28210 37055 e-mail: ekdoseis<στο>eadip.tuc.gr
Αποστολή εντός Ελλάδας (από 4,03 € πλέον ΦΠΑ).

Περιγραφή

Το βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει και να διερευνήσει κρίσιμες πτυχές του πολεοδομικού φαινομένου στον ευρωπαϊκό χώρο στη διαχρονική του διάσταση, θεωρούμενου από τις πρώιμες οικήσεις έως την εμφάνιση της σύγχρονης μεγαλούπολης των μέσων του 20ού αιώνα. Από τότε και στη συνέχεια της ροής του χρόνου, το δομημένο περιβάλλον στην Ευρώπη βρίσκεται σε μια συγχρονική φάση εξέλιξης, γεγονός που το καθιστά αντικείμενο άλλης μεθοδολογικής προσέγγισης. Η ενασχόληση του συγγραφέα με το θέμα καλύπτει μια χρονική περίοδο που υπερβαίνει τα είκοσι πέντε χρόνια. Συνδέεται τόσο με τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα (σπουδές και επιστημονική έρευνα), όσο και με την πανεπιστημιακή διδασκαλία που ανέπτυξε, τόσο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Γεωγραφίας, περίοδος 1996-2006), όσο και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, περίοδος 2006-2012). Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστών, που περιλαμβάνει επιστήμονες και φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων ασχολούμενων άμεσα ή έμμεσα με την πόλη και την πολεοδομία, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό, που ενδιαφέρεται ευρύτερα για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

1. Εισαγωγή

2. Οι απαρχές του πολεοδομικού φαινομένου

2.1 Η πόλη, έννοιες και ορισμοί

2.2 Επισκόπηση των θεωριών για τις απαρχές του πολεοδομικού φαινομένου

3. Το φυσικό υπόβαθρο της ευρωπαϊκής ηπείρου

3.1 Γενικά

3.2 To φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης

3.3 H γεωμορφολογική διάπλαση της Ευρώπης

3.4 Ο ορυκτός πλούτος της Ευρώπης

3.5 H χλωρίδα της Ευρώπης

3.6 Οι επικοινωνίες στην Ευρώπη

3.7 Συμπεράσματα

4. Οι πόλεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη στις παραμονές της κλασικής Ελλάδας

4.1 Ο αιγαιακός χώρος, πρώτη πολιτισμική κοιτίδα της Ευρώπης

4.2 Τα γενικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά των μινωικών και των μυκηναϊκών οικήσεων

5. Οι πόλεις της Ευρώπης στην ακμή της κλασικής Ελλάδας

5.1 Γενικά

5.2 Το ιστορικο-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά τον 5ο αιώνα π.Χ.

5.3 Η συγκρότηση των πόλεων στην Ευρώπη του 5ου π.Χ. Αιώνα

6. Οι πόλεις της Ευρώπης στην ακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

6.1 H μετάβαση από την αρχαία Ελλάδα στην αρχαία ρώμη

6.2 Το ιστορικο-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά τον 2o αιώνα μ.Χ.

6.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη κατά τον 2ο

7. Οι πόλεις της Ευρώπης κατά τον πρώιμο μεσαίωνα (4ος - 8ος αιώνας)

7.1 Γενικά

7.2 Το ιστορικο-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης από τον 4ο έως τον 8ο αιώνα

7.3 Οι πόλεις της Ευρώπης από τον 4ο έως τον 8ο αιώνα

8. Οι πόλεις στην Ευρώπη κατά τον ύστερο μεσαίωνα (9oς-13ος αιώνας)

8.1 Γενικά

8.2 Το ιστορικο-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης από τον 9ο έως το 13ο αιώνα

8.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη από τον 9ο έως τον 13ο αιώνα

9. Οι πόλεις στο τέλος του ευρωπαϊκού μεσαίωνα

9.1 Το ιστορικο-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά το 14ο αιώνα

9.2 Οι πόλεις στην Ευρώπη του 14ου αιώνα

10. Οι πόλεις στην αναγεννησιακή Ευρώπη

10.1 Το τέλος του μεσαίωνα και η ανάδυση της “νέας” εποχής στην Ευρώπη

10.2 Το ιστορικο-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά το 16ο αιώνα

10.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη του 16ου αιώνα

11. Οι πόλεις στην Ευρώπη τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης

11.1 Η μετάβαση από το 17ο στο 19ο αιώνα

11.2 Το ιστορικο-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης στις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης

11.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη του 18ου αιώνα

12. Ο πόλεις στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής επανάστασης

12.1 Γενικά

12.2 Το ιστορικο-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά την πρώιμη βιομηχανική εποχή

12.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη μετά την επικράτηση της βιομηχανικής επανάστασης

13. Η ανάδυση της νεοελληνικής πόλης

13.1 Το ιστορικο-γεωγραφικό υπόβαθρο του σύγχρονου ελλαδικού χώρου

13.2 Οι πολεοδομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

14. Βιβλιογραφία

15. Ευρετήριο όρων, τόπων και ονομάτων