Κατηγορία: Περιβάλλον

RAINER STEGMANN – EVANGELOS GIDARAKOS – WENJING LU – MARIA AIVALIOTI
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES TO SUSTAINABILITY

1η έκδοση
ISBN: 978-618-5558-03-1
Χαρακτηριστικά: 19x23 εκ., μαλακό εξώφυλλο, σελ. 388
Έτος έκδοσης: 2022
Διάθεση: Εταιρεία  Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Πολυτεχνειούπολη
Τ: 28210 37055 email: ekdoseis@tuc.gr

Περιγραφή

This book is a result from a research project funded by the Technical University of Crete, Greece and realized by the four authors, after the 10th Anniversary of CRETE International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management in 2018. The authors are convinced that all students, regardless which subject they study, need basic knowledge of the environmental and social situation of our globe, the fundamental processes that take place in nature and all the challenges each of us has to overcome. All professions shall also strive for more sustainability, while our decisions and products shall contribute to improve the environment. Therefore, we plead for a Studium Generale, a course for all students in economics, law, engineering, art, literature and other disciplines in environmental and social sustainability basics. To strive for a sustainable planet needs a holistic approach. It is important to us to distribute this message through this book and therefore the topics we deal with are quite broad, without going into depth too much. We tried to write this book in easy, understandable English and present its content in a way that students of all disciplines can benefit. Many publications are available to study specific aspects further. Students may use this book as an accompanying book or textbook. It may be of interest also for schools and of course for all interested citizens. With this book we also want to open our eyes to the beauty of our planet, because we care more for things that we love. On the book title we selected open circles around the symbol of our blue planet, representing Environment and Society, enclosed by the outer open circle which symbolizes Sustainability. Due to environmental pollution and climate change, as well as social inequity, these circles are open and the goal is to close them all.

Περιεχόμενα

PREFACE

1. FROM ANTHROPOCENE TO SUSTAINABILITY

1.1. Farewell to the Anthropocene
1.2. Finiteness of Resources
1.3. Striving for Sustainability

2. THE WOUNDED PLANET

2.1. Underestimated Global Pollution
2.2 The Scars of Industrialisation: Contaminated Sites
2.3 Is Acid Rain still an Issue?

3. UNBALANCED EARTH SYSTEM

3.1 Planetary Boundaries as a Guide for Human Activities
3.2 Climate Change: a Threat to Humanity
3.3 The Limitation of the Evolution: Biodiversity Loss
3.4 Human-Made Health Problems
3.5 Environmental Effects of Military Activities

4. ROLE OF CULTURE AND SOCIETY

4.1 Education for More Sustainability
4.2 Influence and Responsibility of Media
4.3 Role of Politics for the Implementation of Transformation Processes
4.4 Synergies between Art and Ecology

5. THE GREAT TRANSFORMATION

5.1 No Alternative to Waste Prevention
5.2 Is Ecological Agriculture Possible?
5.3 How Will Ecological Cities Look like?
5.4 Ecological Economy: a Contradiction?
5.5 Can Poorer Countries Afford the Ecological Transformation?
5.6 Ecological Evolution on the Way to Sustainability