Προγραμματισμός

Οι δράσεις της ΕΑΔΙΠ εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με την εφαρμογή προτάσεων, οι οποίες υποβάλλονται τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όσο και τα μέλη της πολυτεχνικής κοινότητας και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, με βάση πάντα τις σύμφωνες με το καταστατικό ίδρυσης της Εταιρείας δραστηριότητες.

Με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του Ιδρύματος αλλά και των μελών της πολυτεχνικής κοινότητας (εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζομένων και φοιτητών), ενισχύονται οικονομικά διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες ανακοινώνονται αναλυτικά στον Ετήσιο Προγραμματισμό κάθε έτους, μόλις αυτός εγκριθεί από τη ΓΣ της Εταιρείας.

 

Απολογισμός Δράσης 2020
Απολογισμός Δράσης 2019
Απολογισμός Δράσης 2014
Απολογισμός Δράσης 2013
Απολογισμός Δράσης 2012