Οι Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης των οποίων η λειτουργία και διαχείριση ανήκει στην Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, βασισμένες στην εμπειρία των προηγουμένων ετών λειτουργίας τους, συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής των Εκδόσεων Πολυτεχνείου Κρήτης από τον Ιούνιο του 2021 ενισχύει και διευρύνει τους στόχους που είχαν τεθεί από ιδρύσεως των Εκδόσεων (293η/29-01-2010 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος) και θέτει ως κεντρικούς άξονες:

-       την υψηλή εκδοτική ποιότητα, επιστημονική, γλωσσική και αισθητική

-       τη διεύρυνση των συνεργασιών εντός αλλά και εκτός Πολυτεχνείου Κρήτης

-       τη μεγαλύτερη δυνατή διάθεση των Εκδόσεων στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο προσανατολισμός των Εκδόσεων Πολυτεχνείου Κρήτης είναι επιστημονικός και πολιτιστικός. Αφορά διδακτικά συγγράμματα αλλά και γενικότερα βιβλία επιστημονικού ενδιαφέροντος και εκδόσεις με αντικείμενο τον πολιτισμό. Κύρια επιδίωξη των Εκδόσεων Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η μέγιστη δυνατή διάχυση της γνώσης μέσα από την έκδοση βιβλίων υψηλής εκδοτικής ποιότητας αλλά οικονομικά προσιτών.

Η εκδοτική παραγωγή περιλαμβάνει:

-       έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία

-       περιοδικές εκδόσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές

-       πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων

-       εκδοτική υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε υπολογιστή ή πολλαπλών οπτικοακουστικών μέσων.

Με τη συνεργασία έμπειρων επαγγελματιών του εκδοτικού χώρου, γλωσσικών επιμελητών, γραφιστών, μεταφραστών και εργαστηρίων γραφικών τεχνών εξασφαλίζεται η εκδοτική αρτιότητα και η υψηλή στάθμη των εκδόσεων.

Η διάχυση της γνώσης και η προβολή των συγγραφικών έργων ενισχύεται με οργάνωση παρουσιάσεων των βιβλίων, διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων. Επίσης επιδιώκεται  η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα

Οι Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης λιγότερο εμπορικής και περισσότερο ακαδημαϊκής, χωρίς να αδιαφορούν για το οικονομικό σκέλος των δραστηριοτήτων τους, δεν το θέτουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους, γεγονός το οποίο ενισχύει αγαστές συνεργασίες ανάμεσα στους συγγραφείς και τις Εκδόσεις. 

Επιτροπή Εκδόσεων

1) Αμαλία Κωτσάκη , Αναπλ. Καθηγήτρια, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πρόεδρος

2) Αικατερίνη Μανιά, Αναπλ. Καθηγήτρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

3) Αλέξανδρος Γκότσης, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

4) Ευάγγελος Γρηγορούδης, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

5) Ιωάννης Γεντεκάκης, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

6) Μαρία Αϊβαλιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης

7) Κλήμης Ασλανίδης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και η λήξη της ορίζεται στις 16-02-2024.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας Εκδοτικού Οίκου Πολυτεχνείου Κρήτης

Έντυπο Συνεργασίας

Επικοινωνία: ekdoseis<στο>eadip.tuc.gr