Διοίκηση

Η ΕΑΔΙΠ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από το Συμβούλιο της Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο εκτελεί χρέη Γενικής Συνέλευσης.  

H θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.
Η θητεία του νέου Δ.Σ. άρχεται από την 01η.01.2024 και λήγει την 31η.12.2027


1) Μιχαήλ Ζερβάκης, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος.
2) Δέσποινα Διμέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Διευθύνουσα Σύμβουλος.
3) Αριστομένης Αντωνιάδης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Αντιπρόεδρος.
4) Ελευθερία Ψυλλάκη, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, μέλος.
5) Αντώνιος Βαφείδης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, μέλος.
6) Παναγιώτης Βλάμος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέλος.
7) Σπυρίδων Σοφιανός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Η/Υ, μέλος.

Διοικητική υποστήριξη : Νταϊάνα Πανεθυμιτάκη.

Νομική υποστήριξη: Άννα Μπενιουδάκη.

Λογιστική υποστήριξη: Μιχαήλ Μανουσάκης.

 

Παλαιότερες διοικήσεις

Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023

Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2019

Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2018

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2015

Διοικητικό Συμβούλιο 2009-2012

Διοικητικό Συμβούλιο 2006-2009