Διοίκηση

Η ΕΑΔΙΠ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία εκτελεί χρέη Γενικής Συνέλευσης.  

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετήςΣύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:  (με θητεία από 16-04-2021 έως 15-04-2024)

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής, Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής, Σχολή Μ.Π.Δ.

Μέλος Δ.Σ.: Γεώργιος Καρυστινός, Καθηγητής, Σχολή Η.Μ.Μ.Υ

Μέλος Δ.Σ.: Εμμανουήλ Στειακάκης, Αναπληρωτής Καθηγήτης, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.

Μέλος Δ.Σ.: Δέσποινα Διμέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.

Μέλος Δ.Σ.: Σπυρίδων Σοφιανός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.-ΤΔΚ

Μέλος Δ.Σ.: Δρ. Μαρία Αϊβαλιώτη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Δήμος Χανίων

 

Διοικητική υποστήριξη : Νταϊάνα Πανεθυμιτάκη

Νομική υποστήριξη: Άννα Μπενιουδάκη

Λογιστική υποστήριξη: Μιχαήλ Μανουσάκης

 

Παλαιότερες διοικήσεις

Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2019

Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2018

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2015

Διοικητικό Συμβούλιο 2009-2012

Διοικητικό Συμβούλιο 2006-2009