Από 01/01/2010, η Εταιρεία έχει αναλάβει τη διαχείριση των κυλικείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης.

Κυλικείο 1: Κτήριο Β2 (κάτω από τη Λέσχη), τηλ. 37524

Κυλικείο 2: Κτήριο Μ3 της Σχολής ΜΗΧΟΠ, τηλ. 37877

Κυλικείο 3: Κτήριο Επιστημών Λ (Σχολή ΗΜΜΥ και πρώην Γενικό Τμήμα)., τηλ. 37458 

Κυλικείο 4: Κτήριο Κ2 της Σχολής ΜΗΠΕΡ 

Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών εξετάζεται από Επιτροπή Αξιολόγησης ετησίως.

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης:

Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης (Πρόεδρος)
Ντορέττα Φραγκομιχελάκη, Γραμματέας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Στέλλα Ράκα, υπάλληλος της Γραμματείας Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων