Slide background

Ανακοινώσεις

Δραστηριότητες ΕΑΔΙΠ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανακοινώνει την πρόθεσή της, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, για την πραγματοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22:

 1. Μαθήματα αντισφαίρισης ενηλίκων
 2. Πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων
 3. Μαθήματα ποδοσφαίρου για παιδιά δημοτικού
 4. Πρόγραμμα προπονήσεων στίβου για παιδιά δημοτικού
 5. Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά δημοτικού

Η πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων προϋποθέτει τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις τουΠάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι (20) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό τωνεξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr

από Τετάρτη 10 Μαρτίου έως και Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 (ώρα λήξης 13:00)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στα τηλέφωνα 28210-37071 και 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή: ώρες 09:00 – 13:00

 

Επισυνάπτονται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση.


 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: 9Κ4Π469Β6Ν-ΑΟΜ)

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά)

ανακοινώνει

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, για τη διοικητική υποστήριξη της εταιρείας

Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) έτη

Αποδοχές: H αμοιβή υπόκειται στο Ενιαίο Μισθολόγιο, ενώ οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν κατά την πρόσληψη του εργαζομένου, την ένταξή του σε αυτό, και θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα.

Τόπος εργασίας: Έδρα ΕΑΔΙΠ, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης www.eadip.tuc.grΕνότητα: Ανακοινώσεις) καθώς και στο δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr (Ενότητα: Νέα – Ανακοινώσεις & Συζητήσεις, Προκηρύξεις/διακηρύξεις) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με τους τίτλους σπουδών τους και τα διπλώματα ξένων γλωσσών (σε αρχείο μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr  το αργότερο μέχρι και την 01.02.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική επιλογή, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα κληθεί από την Εταιρεία να καταθέσει σε έντυπη μορφή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χανιά, 18 Iανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Πολυτεχνείου Κρήτης

Καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος

Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση ενδιαφέροντος της θέσης και  β)  η σχετική αίτηση.

Αναρτήθηκε στις 18/01/2021


 

Συμφωνητικά μίσθωσης των κτιρίων στον λόφο Καστέλι

 

Επισυνάπτονται τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης των κτιρίων στον λόφο Καστέλι.

Συμφωνητικό μίσθωσης 2017 και Συμφωνητικό τροποποίησης όρων μίσθωσης 2020

(Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται η αποσπασματική χρήση των παραπάνω συμβάσεων)


 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Πρόγραμμα αθλητικής προπαιδείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6) @ Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο δράσεων αθλητικού περιεχομένου προτίθεται να διοργανώσει πρόγραμμα αθλητικής προπαιδείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6), στην Πολυτεχνειούπολη (Κουνουπιδιανά) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Δυνατότητα συμπλήρωσης έχει οποιοσδήποτε κηδεμόνας, ανεξάρτητα αν είναι μέλος του Πολυτεχνείου Κρήτης ή όχι.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


 

Δραστηριότητες ΕΑΔΙΠ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου ανακοινώνει την πρόθεσή της για την πραγματοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21:

 1. Μαθήματα αντισφαίρισης
 2. Μαθήματα ποδοσφαίρου για παιδιά δημοτικού
 3. Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά δημοτικού
 4. Πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων
 5. Πρόγραμμα προπονήσεων στίβου για παιδιά δημοτικού

Για περισσότερες πληροφορίες και φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.


 

Aποτελέσματα Πρόσκλησης Απασχόλησης Φοιτητών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του ΠΚ, Α.Π. 2614/28-01-2020

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει τα αποτελέσματα της  Α.Π. 2614/28-01-2020 πρόσκλησης για την απασχόληση τεσσάρων προπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Π.Κ.

Επισυνάπτεται το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων


 

Δραστηριότητες ΕΑΔΙΠ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου ανακοινώνει την πρόθεσή της για την πραγματοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21:

 1. Μαθήματα αντισφαίρισης
 2. Μαθήματα ποδοσφαίρου
 3. Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά
 4. Πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων

Οι σχετικές φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθούν τον Σεπτέμβριο 2020 στα Γενικά Μηνύματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην ιστοσελίδα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και στον λογαριασμό facebook των αθλητικών εγκαταστάσεων.


 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του Πάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι (20) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Τα παρτέρια θα είναι στη διάθεση των καλλιεργητών από την επόμενη ημέρα της λήξης των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου κορονοϊού SARS-Cov-2.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eadip.tuc.gr

από Τρίτη 14 Απριλίου 2020 έως και την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 (ώρα λήξης 13:00)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στα τηλέφωνα 28210-37071 και 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή: ώρες 09:00 – 13:00

 

Επισυνάπτονται η αναλυτική πρόσκληση και η αίτηση.


 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του Πάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι (20) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Τα παρτέρια θα είναι στη διάθεση των καλλιεργητών από την επόμενη ημέρα της λήξης των έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου κορονοϊού SARS-Cov-2.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr

από Τρίτη 14 Απριλίου έως και Τρίτη 28 Απριλίου 2020 (ώρα λήξης 13:00)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στα τηλέφωνα 28210-37071 και 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή: ώρες 09:00 – 13:00

Επισυνάπτονται η αναλυτική πρόσκληση και η αίτηση.


 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών συγκομιδής ελαιόδεντρων έως 18/03/20

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 18/03/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 980 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 650 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(ΑΔΑ : ΩΝΙΓ469Β6Ν-ΔΓΦ)

 

 1. Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), ενδιαφέρεται να παραχωρήσει, έναντι προσφερόμενου τιμήματος, τη συγκομιδή και την κάρπωση 980 ελαιοδέντρων, πιστοποιημένων για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και 650 ελαιοδέντρων που βρίσκονται εντός της Πολυτεχνειούπολης στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων με αντάλλαγμα.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προθεσμία για την  κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών παρατείνεται έως την Tετάρτη 18 Μαρτίου 2020  και ώρα 13:30 στα Γραφεία της Εταιρείας Κτίριο Ε4 Γραφείο 103– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορώνστις 20 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Γραφείο Κ1.129 Κτίριο Κ1– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. 
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30-13:30) στο τηλ. 2821037055 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της συμμετοχής ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στους χώρους.

 

Χανιά, 13 Μαρτίου 2020

 

Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος

Δ/νων Σύμβουλος ΕΑΔΠΤΠΠΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στηνΠρόσκληση Ενδιαφέροντος


 

 

Πρόσκληση Συγκομιδής Ελαιόδεντρων Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας και Πολυτεχνειούπολης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 980 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 650 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(ΑΔΑ: 6Η4Ω469Β6Ν-Κ3Δ)

 

 1. Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), ενδιαφέρεται να παραχωρήσει, έναντι προσφερόμενου τιμήματος, τη συγκομιδή και την κάρπωση 980 ελαιοδέντρων, πιστοποιημένων για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και 650 ελαιοδέντρων που βρίσκονται εντός της Πολυτεχνειούπολης στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων με αντάλλαγμα.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020  και ώρα 13:30 στα Γραφεία της Εταιρείας Κτίριο Ε4 Γραφείο 103– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορώνστις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Γραφείο Κ1.129 Κτίριο Κ1– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. 
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30-13:30) στο τηλ. 2821037055 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της συμμετοχής ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στους χώρους.

 

Χανιά, 9 Μαρτίου 2020

 

Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος

Δ/νων Σύμβουλος ΕΑΔΠΤΠΠΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στηνΠρόσκληση Ενδιαφέροντος


 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά δημοτικούστο Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης με χαρά σας ενημερώνει για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων "Επαιδευτικής Ρομποτικής" για παιδιά δημοτικού, στην Πολυτεχνειούπολη (Κουνουπιδιανά).

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36, 128 τ.μ.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1η/2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή  μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού (της οριζόντιας ιδιοκτησίας) 128 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να αποστείλει ταχυδρομικά, σφραγισμένη έγγραφη προσφορά στην διεύθυνση: «ΕΑΔΙΠ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4, ΓΡΑΦΕΙΟ 103, ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73103» με αναγραφή στην εξωτερική πλευρά του φακέλου των ατομικών ή εταιρικών στοιχείων του και την ένδειξη «Για τη μίσθωση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού 128  τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης».   Η προσφορά, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο, έως το αργότερο τις 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της πρόσκλησης,  στις ιστοσελίδες της ΕΑΔΙΠ και  του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.eadip.tuc.gr και www.tuc.gr) καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36, 72τ.μ.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1η/2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού (της οριζόντιας ιδιοκτησίας) 72 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να αποστείλει ταχυδρομικά, σφραγισμένη έγγραφη προσφορά στην διεύθυνση: «ΕΑΔΙΠ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4, ΓΡΑΦΕΙΟ 103, ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73103» με αναγραφή στην εξωτερική πλευρά του φακέλου των ατομικών ή εταιρικών στοιχείων του και την ένδειξη «Για τη μίσθωση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού 72 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης». Η προσφορά, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο, έως το αργότερο τις 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της πρόσκλησης,  στις ιστοσελίδες της ΕΑΔΙΠ και  του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.eadip.tuc.gr και www.tuc.gr ) καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση Συγκομιδής Ελαιόδεντρων Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας και Πολυτεχνειούπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 980 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 650 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(ΑΔΑ: ΨΦΥ5469Β6Ν-Π5Α)

 1. Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), ενδιαφέρεται να παραχωρήσει, έναντι προσφερόμενου τιμήματος, τη συγκομιδή και την κάρπωση 980 ελαιοδέντρων, πιστοποιημένων για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και 650 ελαιοδέντρων που βρίσκονται εντός της Πολυτεχνειούπολης στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων με αντάλλαγμα.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Τετάρτη  22/01/2020  και ώρα 13:30 στα Γραφεία της Εταιρείας Κτίριο Ε4 Γραφείο 103– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορώνστις 24 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας Κτίριο Ε4 Γραφείο 103– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. 
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30-13:30) στο τηλ. 2821037055 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr  προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της συμμετοχής ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στους χώρους.

 

Χανιά, 10 Ιανουαρίου 2020

Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος

Δ/νων Σύμβουλος ΕΑΔΠΤΠΠΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

 

 

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την περίοδο 2019-2020

 

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, επισυνάπτεται το νέο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την περίοδο 2019-2020.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης,προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή των τεσσάρων (4) κυλικείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Π.Κ., ήτοι:

Κυλικείο 1: Κτήριο Λέσχης

Κυλικείο 2: Κτήριο ΜΗΧΟΠ

Κυλικείο 3: Κτήριο Επιστημών

Κυλικείο 4: Κτήριο ΜΗΠΕΡ

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών/ κατάθεσης φακέλων:  28.08.2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:30

και καθημερινά (εκτός αργιών) από 08:30 έως 14:30-- στο Κτήριο Ε4. Γραφείο 103.

 

Άποσφράγιση φακέλων συμμετοχής: 30.08.2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00,

στην Αίθουσα Συγκλήτου, κτήριο Επιστημών, Β' πτέρυγα, Γ όροφος.

 

Για περισότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανατρέξουν στο αρχείο της προκήρυξης.

Περίληψη πρόσκλησης

Για πληροφορίες γενικότερα οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 28210-37055

Απόφαση ΔΣ Εταιρείας σχετικά με την πρόσκληση (Α.Π. 2469/30.04.2019) για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

Απόφαση ΔΣ Εταιρείας σχετικά με την πρόσκληση (Α.Π. 2469/30.04.2019) για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

 

TUC Summer Camp 2019

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την υλοποίηση Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, κατά τη διάρκεια των εξής περιόδων:

 • Δευτέρα 24/06/2019 έως Παρασκευή 12/07/2019 (Aπερίοδος)
 • Δευτέρα 15/07/2019 έως Παρασκευή 02/08/2019 (B’ περίοδος)

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία είτε και στις δυο περιόδους. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου από την 29η Μαΐου 2019.

 

Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα επισυναπτόμενα αρχεία:

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες  (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι επτά (27) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Το αρδευτικό σύστημα θα παρέχεται από το Πάρκο και κάθε παρτέρι θα έχει δική του παροχή νερού. H διάρκεια άρδευσης θα είναι το πολύ μια ώρα ανα ημέρα, με στάγδην άρδευση. Κάθε καλλιεργητής θα φέρει και θα είναι υπεύθυνος για τα δικά του εργαλεία, ενώ εάν επιθυμεί μπορεί να αναλάβει την περίφραξη του κήπου του, με δικό του κόστος και ευθύνη.

Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Θα επιτρέπεται η συλλογή φυτών που προέρχονται από το παρτέρι του κάθε καλλιεργητή και όχι από όλο το Πάρκο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται ετησίως στο συμβολικό ποσό τωνεξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. Επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή. Όποιος καλλιεργητής επιθυμεί και τρίτο παρτέρι, μπορεί να το αναφέρει στα σχόλια της αίτησης που θα υποβάλλει, ώστε το αίτημα του να ικανοποιηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα παρτέρια μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων παρτεριών, η επιλογή των καλλιεργητών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας ενώ οι καλλιεργητές που ήδη μισθώνουν παρτέρι, έχουν δικαίωμα να το διατηρήσουν και για τη νέα περίοδο, υποβάλλοντας αίτηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Τα παρτέρια θα είναι στη διάθεση των καλλιεργητών μετά την 15η Μαΐου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από

Πέμπτη 18 Απριλίου έωςκαι Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 (ώρα λήξης 16.00)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στο τηλέφωνο 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή:  ώρες  09.00 – 13.00

Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η σχετική αίτηση.

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά)

ανακοινώνει

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, για τη διοικητική υποστήριξη της εταιρείας

 

Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος

Αποδοχές: H αμοιβή υπόκειται στο Ενιαίο Μισθολόγιο, ενώ οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν κατά την πρόσληψη του εργαζομένου, την ένταξή του σε αυτό, και θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα

Τόπος εργασίας: Έδρα ΕΑΔΙΠ, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης www.eadip.tuc.grΕνότητα: Ανακοινώσεις) καθώς και στο δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr (Ενότητα: Νέα – Ανακοινώσεις & Συζητήσεις, Προκηρύξεις/διακηρύξεις) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με τους τίτλους σπουδών τους και τα διπλώματα ξένων γλωσσών (σε αρχείο μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr  το αργότερο μέχρι και την 10η -5-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική επιλογή, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα κληθεί από την Εταιρεία να καταθέσει σε έντυπη μορφή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση ενδιαφέροντος της θέσης καιβ)η σχετική αίτηση.

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες  (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι επτά (27) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Το αρδευτικό σύστημα θα παρέχεται από το Πάρκο και κάθε παρτέρι θα έχει δική του παροχή νερού. H διάρκεια άρδευσης θα είναι το πολύ μια ώρα ανα ημέρα, με στάγδην άρδευση. Κάθε καλλιεργητής θα φέρει και θα είναι υπεύθυνος για τα δικά του εργαλεία, ενώ εάν επιθυμεί μπορεί να αναλάβει την περίφραξη του κήπου του, με δικό του κόστος και ευθύνη.

Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Θα επιτρέπεται η συλλογή φυτών που προέρχονται από το παρτέρι του κάθε καλλιεργητή και όχι από όλο το Πάρκο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται ετησίως στο συμβολικό ποσό τωνεξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. Επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή. Όποιος καλλιεργητής επιθυμεί και τρίτο παρτέρι, μπορεί να το αναφέρει στα σχόλια της αίτησης που θα υποβάλλει, ώστε το αίτημα του να ικανοποιηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα παρτέρια μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων παρτεριών, η επιλογή των καλλιεργητών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας ενώ οι καλλιεργητές που ήδη μισθώνουν παρτέρι, έχουν δικαίωμα να το διατηρήσουν και για τη νέα περίοδο, υποβάλλοντας αίτηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Τα παρτέρια θα είναι στη διάθεση των καλλιεργητών μετά την 6η Μαΐου 2019.

             

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από  Πέμπτη 18 Απριλίου έωςκαι Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 (ώρα λήξης 16.00)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε  στο τηλέφωνο 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή:  ώρες  09.00 – 13.00

 

Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η σχετική αίτηση.

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

Απολογιστική επιστολή Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνου Πρωτοπαπαδάκη 29/3/2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του κυλικείου στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου που βρίσκεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:30 στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης στο κτήριο Ε.4.103  (Α’ όροφος) στην Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν με αντιπρόσωπο της Εταιρείας επίσκεψη στο χώρο του κυλικείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 16:00 – 22:00 στο τηλ. 28210-37997 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr  ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr 

Περίληψη πρόσκλησης

2435/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη συγκομιδή ελαιοδέντρων του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας και της Πολυτεχνειούπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 800 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 600 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 1. Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), ενδιαφέρεται να παραχωρήσει, έναντι προσφερόμενου τιμήματος, τη συγκομιδή και την κάρπωση 800 ελαιοδέντρων, πιστοποιημένων για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και 600 ελαιοδέντρων που βρίσκονται εντός της πανεπιστημιούπολης στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων με αντάλλαγμα.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προσφορά, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο, μέχρι την 8 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και μπορεί επίσης να κατατεθεί και αυτοπροσώπως μέχρι την ίδια ημερομηνία και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης - Κτήριο Επιστημών – Πολυτεχνειούπολη Χανιά. Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, στις 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στoΓραφείο του Προέδρου της Εταιρείας  στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (κτίριο Κ1. Α’ όροφος).
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-14:00) στο τηλ. 6932533339 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr  ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της συμμετοχής ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στο χώρο του ακινήτου.

 

Χανιά, 29 Οκτωβρίου 2018

 

Κων/νος  Πρωτοπαπαδάκης

Δ/νων Σύμβουλος

 

Συνημμένα:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συγκομιδή (2422/29-10-2018)

Περίληψη πρόσκλησης

 

 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Γραμματεία των Αθλητικών ΕγκαταστάσεωνΑίτηση φοιτητή,Υπεύθυνση Δήλωση

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα κυμαίνεται από την 27η Οκτωβρίου 2018 έως την 31η  Οκτώβρη 2019, με δυνατότητα παράτασης έως την πλήρωση των θέσεων με νέο διαγωνισμό.  

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                                                

 • Σάββατο  15:00 έως 23:00
 • Κυριακή  15:00 έως 23:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μέχρι την 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στη Γραμματεία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων /Γήπεδα Πολυτεχνείου Κρήτης (κατά τις ώρες 15:00-23:00, Δευτέρα έως και Παρασκευή)

Πληροφορίες:  Τηλ. 28210-37997 | ώρες 15:00 – 23:00 |Δευτέρα έως Παρασκευή| 

                           

 

TUC Summer Camp 2018

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, το οποίο θα λειτουργήσει από:

 • Δευτέρα 25/06/2018 έως Παρασκευή 13/07/2018 (1η περίοδος)

 • Δευτέρα 16/07/2018 έως Δευτέρα 3/08/2018 (2η περίοδος)

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία είτε και στις δυο περιόδους. Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο από 6/06/2017 έως 13/06/2017, ώρα 21:00

Ανακοίνωση - Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής - Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις - Δήλωση ενημέρωσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

 

TUC Summer Camp 2018

Για 3η συνεχόμενη χρονιά ξανά μαζί στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

 

Ολοκληρώνουμε το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών με γνώμονα πάντα την εποικοδομητική απασχόληση και την ψυχαγωγία τους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, τηλ. 28210 37997, ώρες: 09:00 έως 13:00

 

 

 

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Αίτηση Συμμετοχής 2018

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 30/03/2018 έως και 13/04/2018, ώρα 16:00

Αποστολή αιτήσεων στο: info<στο>eadip.tuc.gr

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Αίτηση φοιτητή 2017, Υπεύθυνη Δήλωση

Διάρκεια Απασχόλησης: 1/11/2017 έως 10/08/2018, με δυνατότητα παράτασης έως την πλήρωση των θέσεων με νεό διαγωνισμό.

Ωράριο απασχόλησης:

Δευτέρα έως και Πέμπτη: 09:00 έως 13:00

Παρασκευή: 15:00-23:00

Σαββατοκύριακα: 08:00-23:00

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, ώρα 20:00

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Πληροφορίες: Τηλ. 28210-37997

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, το οποίο θα λειτουργήσει από

 • Πέμπτη 22/06/2017 έως Παρασκευή 07/07/2017 (1η περίοδος)
 • Δευτέρα 10/07/2017 έως Δευτέρα 31/07/2017 (2η περίοδος)

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία είτε και στις δυο περιόδους. Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο από 29/05/2017 έως 06/06/2017, ώρα 21:00 

Αναλυτικές πληροφορίες - Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας, Αίτηση Συμμετοχής

Υποβολή Αιτήσεων: 26 Απριλίου 2017 έως και 2 Μαΐου 2017 (ώρα 16:00)

είτε e-mail στη διεύθυνση   info<στο>eadip.tuc.gr   

είτε με fax στο 28210-37843

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση κυλικείου εντός του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας, Περίληψη πρόσκλησης

Λήξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος: Γραφεία Εταιρείας Αξιοποίησης: κτήριο Ε4.103, Α' όροφος, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρντος για την εκμίσθωση ακινήτουΠερίληψη πρόσκλησης

Λήξη υποβολής προσφορών: 31 Ιανουαρίου 2017

Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: 1η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.00

Τόπος: Γραφεία Εταιρείας Αξιοποίησης: κτήριο Ε4.103, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου, περίληψη πρόσκλησης

Λήξη Υποβολής προσφορών: 11 Ιανουαρίου 2017

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του κυλικείου στις Αθλητικές Εγκαταστάσειςτου Πολυτεχνείου Κρήτης

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου 2016, ώρα 15:00

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις,  ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 14.30

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του κυλικείου στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 14.30

 

Β Περίοδος Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών

Οι εγγραφές για την Β περίοδο του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης ξεκινούν σήμερα 28 Ιουνίου και λήγουν στις 4 Ιουλίου 2016. (προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις 16:00)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά στο info<στο>eadip.tuc.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 28210-37055 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ατόμου για διοικητική και λογιστική υποστήριξη της Εταιρείας, Έντυπο αίτησης, Παράρτημα 1, Παράρτημα 2, Παράρτημα 3.

Κωδικός Θέσης 1: Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Μηχανικών

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, στο email: rector<στο>central.tuc.gr, με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής (σε αρχείο μορφής zip), το αργότερο έως την 09-06-2016, και ώρα 14:00.

Η αίτηση θα πρέπει να έχει ως θέμα το εξής: Προκήρυξη αρ. πρωτ. 1657/01-06-2016 (ονοματεπώνυμο)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην 1657/01-06-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα σχετικά παραρτήματα, καθώς και στο τηλέφωνο 28210-37055 (κα Αντωνία Κατσανεβάκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Πρόγραμμα Δημιουργικής Πρωϊνής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών , Αίτηση ΣυμμετοχήςΑφίσα  

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχειρίσης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώσει επίσημα την έναρξη του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης, το οποίο θα λειτουργήσει από

 •  Τρίτη 21/06/2016 έως Παρασκευή 08/07/2016 (Α' περίοδος)
 •  Δευτέρα 11/07/2016 έως Παρασκευή 29/07/2016 (Β' περίοδος)

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής  είτε σε μία είτε και στις δυο περιόδους.

Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά (με συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης) από

02/06/2016 έως 09/06/2016, ώρα 16:00,  στο info<στο>eadip.tuc.gr

  

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Αίτηση Συμμετοχής  (υποβολή από 11/5/2016 έως 16/5/2016, ώρα 16:00)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κενωθείσα θέση Συμβούλου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 06.04.2016

Πρόσκληση προκαταρκτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μακροχρόνια  μίσθωση ακινήτων
Ημερομηνία λήξης: 22.04.2016 14:00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων
Ημερομηνία λήξης: 14.04.2016 14:30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων
Ημερομηνία λήξης: 14.04.2016 14:30

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών 2015-2016
Ημερομηνία λήξης: 15.01.2016 12:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή ελαιοκάρπου των ελαιόδεντρων ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 27.11.2015 10:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση του προγράμματος αντισφαίρισης στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης
Ημερομηνία λήξης: 16/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με καθηγητές Φυσικής Αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 16/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με καθηγητή Φυσικής Αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 16/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προπονητές Αντισφαίρισης

Ημερομηνία λήξης: 16/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες τοποθέτησης και αντικατάστασης φωτιστικών σε πυλώνες φωτισμού στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων
Ημερομηνία λήξης: 14/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση προβλημάτων υγρασίας στο κτήριο επί της οδού Σφακιανάκη 36 ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 14/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης/συμβάσεων μίσθωσης έργου
Ημερομηνία λήξης: 6/7/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Δημιουργική καλοκαιρινή απασχόληση για τα παιδιά"
Ημερομηνία λήξης: 15/6/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και ειδών γυμναστικής για την ανάπτυξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιανεμικών διχτυών για την προστασία από τον άνεμο των γηπέδων αντισφαίρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εργασιών που απαιτούνται στα κυλικεία του ΠολυτεχνείουΚρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση εσωτερικά των αποδυτηρίων των αθλητικώνεγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προστατευτικών στρωμάτων των πυλώνων φωτισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή σε χώρο εντός του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 24/4/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με καθηγητή / -τρια φυσικής αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 21/4/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με βιολόγο και γεωπόνο
Ημερομηνία λήξης: 21/4/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για καθηγητή φυσικής αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 9/02/2015 

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για καθηγητή φυσικής αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 9/02/2015 

Παλαιότερες ανακοινώσεις - 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης   -  Αίτηση
Ημερομηνία λήξης:18/12/2014

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση διαμερίσματος κείμενο στον α όροφο διώροφης διατηρητέας οικίας επί τη συμβολή των οδών Α. Γιάνναρη 7 και Σφακιανάκη
Ημερομηνία λήξης: 24/10/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη διαχείριση των γηπέδων αντισφαίρισης στην πολυτεχνειούπολη
Ημερομηνία λήξης:30/09/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοας για την εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη 23
Ημερομηνία λήξης: 3/10/2014

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την απασχόληση φοιτητών - Αίτηση
Ημερομηνία λήξης: 25/08/2014 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή προϊόντων σε χώρο παρακείμενο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Ημερομηνία λήξης: 26/08/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποξήλωση, αποσυναρμολόγηση, προσωρινή αποθήκευση και πλήρη επανεγκατάσταση με διαμόρφωση χώρου WC και προσθήκη μεσοπατώματος, μεταλλικού κτιρίου από χώρο της πρώην Γαλλικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων

Ημερομηνία λήξης:30/04/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με πολιτικό μηχανικό
Ημερομηνία λήξης: 30/04/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση και συντήρηση των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων
Ημερομηνία λήξης: 30/04/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για ανάπτυξη εφαρμογής παγκόσμιου ιστού
Ημερομηνία λήξης: 11/04/2014

Παλαιότερες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με μηχανικό 
Ημερομηνία λήξης:21/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του πρώτου ορόφου της επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη & Πλατείας 1866 Αρ 7 κείμενης οικοδομής

Ημερομηνία λήξης:21/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του 2ου ορόφου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36β   
Ημερομηνία λήξης:21/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του 2ου ορόφου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36γ 
Ημερομηνία λήξης:21/10/2013

Εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του δευτέρου ορόφου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36Β, εμβαδού 72 τ.μ. περίπου
Ημερομηνία λήξης: 3/9/2013

Εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του δευτέρου ορόφου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36Γ, εμβαδού 128 τ.μ. περίπου
Ημερομηνία λήξης: 3/9/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κυλικείων της Πολυτεχνειούπολης.
Ημερομηνία λήξης: 15/04/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με γραφίστα.
Ημερομηνία λήξης: 01/03/2013

Προκήρυξη για την ανάδειξη μισθωτή των τριών (3) κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 16/01/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός ισόγειου καταστήματος εμβαδού 76,69 τ.μ. περίπου στα Χανιά.
Ημερομηνία λήξης: 16/01/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τυπογραφείο για τις ανάγκες του Εκδοτικού Οίκου των Εκδόσεων Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ημερομηνία λήξης: 23/07/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με γραφίστες και εικονογράφους, οι οποίοι θα αναλάβουν την εικονογράφηση, καλλιτεχνική επιμέλεια και επιμέλεια έκδοσης διδακτικού και λοιπού έντυπου υλικού προβολής των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
Ημερομηνία λήξης: 23/07/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 27/07/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 22/03/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 16/02/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων.
Ημερομηνία λήξης: 05/02/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τοπογράφο μηχανικό. 
Ημερομηνία λήξης: 05/02/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του εκδοτικού οίκου.
Ημερομηνία λήξης: 30/09/2010